big

You need javascript for this.
E fia fua le ‘umi o le taimi? ‘O‘omi ‘āmata.‘Ia Manuia!